vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

04/03/2008 - Agenda gemeenteraad

De gemeenteraad zal in de raadzaal van het gemeentehuis vergaderen op dinsdag 11 maart 2008 om 20.00 uur.
AGENDA :
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke maatregelen wegverkeer
PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 4 : kerkfabriek Sint-Jan Teralfene – meerjarenplan 2008-2013 – goedkeuring
PUNT 5 : kerkfabriek Sint-Jan Teralfene – budget 2008 – akteneming
PUNT 6 : kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking Essene – meerjarenplan 2008-2013 – goedkeuring
PUNT 7 : kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking – budget 2008 - akteneming
PUNT 8 : reglement houdende een systeem van klachtenbehandeling
PUNT 9 : gratis grondafstand van een perceel grond gelegen Kleine Heideweg
PUNT 10 : wijze en voorwaarden riolerings- en wegeniswerken in de Langestraat
PUNT 11 : deelname aan het samenwerkingsverband Digitaal Sociaal Huis
principiële goedkeuring
PUNT 12 : goedkeuring toetreding tot interlokale verenigingen “Flankerende Onderwijsprojecten”
PUNT 13 : subsidiereglement voor wijkfeesten.

Toegevoegde punten van de oppositie : meer info later op deze webstek.
 

29/02/2008 - verkeersveiligheid : open brief aan de burgemeester

Geachte Burgemeester, Beste Yvan,
Tijdens de gemeenteraad van januari 2008 attendeerde ik je op de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt van de Langestraat met de Bosstraat/Terlindenstraat. Alweer een nieuw ongeluk op dat kruispunt, eerder deze week, maakt dat ik een laatste oproep wil doen.

Wagens die vanuit Terlinden komen en richting Bosstraat gaan, hebben dankzij een grote weide op de hoek ruim zicht op het naderende verkeer. En als er geen verkeer afkomt, wordt er al eens flink doorgereden. Zeker nu er veel auto’s passeren die de buurt niet kennen (daarheen gestuurd door de omleidingen van de vele werken die momenteel in Aalst en Affligem doorgaan).

Reeds in januari, na een zoveelste ongeval daar, vroeg ik je tijdens de gemeenteraad om in te grijpen. Op lange termijn liefst met een verkeerstechnisch voorstel dat hard rijden op dat kruispunt onmogelijk maakt, maar op korte termijn vroeg ik om de automobilisten te sensibiliseren met zo’n verplaatsbaar bord dat aangeeft hoe snel je rijdt zodat je als bestuurde ziet als het té snel gaat. Daar hoort geen boete bij en ’t is even efficient. Gezien we recent nog zo’n paar verplaatsbare borden kochten, leek me dat een kleine moeite.

Je lauwe reactie voorspelde echter weinig goeds, iets wat in de notueln van de zitting bevestigd werd. Ik citeer je : “Ik zal het zeker vermelden maar ik persoonlijk krijg minstens 5 meldingen per week van plaatsen waar te snel gereden wordt volgens de bewoners.”

Kort na mijn tussenkomst in de gemeenteraad gebeurde er alweer een ongeluk op dit kruispunt: 2 auto’s crashten, gelukkig zonder dodelijke slachtoffers. Enkel gekwetsten, 2 wagens total loss en schade aan de huizen.
Het enige verplaatsbare bord stond intussen nog altijd (en dat al van voor nieuwjaar) op dezelfde plaats (de Bellestraat), waardoor ik me begon af te vragen waarom men er een verplààtsbaar bord neergezet heeft.

Eerder deze week, Yvan, was het alweer prijs. Opnieuw beukten twee auto's op mekaar, gelukkig enkel met blikschade deze keer. Aan dit tempo echter, kan het niet lang meer duren of mensen zullen er zwaar gewond raken of zelfs erger.

Men is het daar, met andere woorden, terecht grondig beu dat je niet reageert op deze situatie, ondanks de verschillende ongevallen die gebeurd zijn sinds ik het voor de eerste keer onder je aandacht bracht. De buurtbewoners vragen je dat er nu eindelijk eens iets gedaan wordt aan dat gevaar in hun buurt. Ze zijn bang dat er op een dag een auto in hun living zou staan of dat hun kinderen overreden zouden worden. Je hebt de middelen, gebruik ze alstublieft voor het nog erger wordt !

Dit is een laatste eerlijke vraag van oprecht bezorgde mensen. Dwing hen aub niet een petitie te organiseren.

Tim