vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/10/2007 - Op het randje van de fraude ...

Sedert enige dagen krijgen heel wat zelfstandigen en vennootschappen in Affligem een formulier in de bus van het zogenaamde “Belgische Internet Register” met het verzoek de erop vermelde bedrijfsgegevens te corrigeren en die dan ondertekend terug te faxen zodat alles correct kan worden weergegeven in dat fameuze register.
Mààr … achter dat internetregister zit het Duitse bedrijf DAD GmbH én in de kleine lettertje onderaan (maar wel boven de plaats waar je moet handtekenen), staat dat je door het terugsturen van dit “correctiedocument” eigenlijk een bestelling plaatst voor een opname van je gegevens in dat internetregister. De factuur die daarop volgt bedraagt € 2874 + btw.
Dit zijn misleidende praktijken op het randje van het frauduleuze waarbij men argeloze zelfstandigen geld probeert af te troggelen. Daarom vroeg onze fractie op de gemeenteraad aan de schepen van middenstand deze info zo snel mogelijk onder de betrokken te verspreiden om zo problemen te voorkomen.
http://www.consumentenbedrog.be/page.php?ID=2051&crioc=O&page=2
 

15/10/2007 - Affligemse belastingen voor 2007 zijn terugvorderbaar !

Net als in een aantal andere Vlaamse gemeenten is ook in Affligem het belastingreglement voor 2006 pas op 13 februari 2007 door de gemeenteraad goedgekeurd. Dat is te laat en dus kunnen de inwoners van Affigem de 7% opcentiemen -het percentage belastingen dat Affligem heft bovenop de federale personenbelasting- terugeisen.

Gemeenten moeten elk jaar opnieuw bepalen hoeveel opcentiemen zij voor het lopende jaar zullen innen. Die opcentiemen vormen een belangrijke financieringsbron voor de gemeente. Toch gebeurt het jaarlijks dat gemeenten te laat zijn met het goedkeuren van hun begroting en dus van hun opcentiemen. Na verkiezingen zijn het er systematisch echter extra veel, zeker als er naar aanleiding van die verkiezingen een andere coalitie aan de macht komt. De moeilijkheden waarmee de huidige meerderheid aan de macht kwam in Affligem (een deel van de VLD gekozenen liep over naar de CD&V én er liepen klachten die de benoeming van de burgemeester tegenhielden) waren er allicht mee de oorzaak van dat de nieuwe meerderheid het belang van snel handelen in deze zaak nog niet doorhad.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen dringt er nochtans jaarlijks bij de gemeenten op aan dat ze hun belastingreglement tijdig goedkeuren. Omdat enkele jaren geleden zowel de rechtbank van Bergen als die van Antwerpen in afzonderlijke vonnissen klagende burgers gelijk gaven en de betrokken gemeenten veroordeelden tot het terugbetalen van de opcentiemen, stuurde Keulen in november 2006 nog een extra herinnering rond. Maar ook die werd in Affligem genegeerd. Met alle gevolgen van dien …

Gezien Affligem zijn belastingreglement niet tijdig goedkeurde, is er voor 2007 geen basis om belastingen te heffen. Als een inwoner van Affligem dus de terugbetaling vraagt van de opcentiemen die hem desondanks werden aangerekend, moet de fiscus daarop ingaan. De twee vonnissen laten daar volgens fiscalisten geen twijfel over bestaan.

Wie dat wil kan in Affligem dus, binnen de zes maanden na ontvangst van zijn aanslagbiljet voor de personenbelastingen, een verzoek tot terugbetaling indienen. Dat verzoek moet gericht worden aan de gewestelijke directeur, wiens adres je kan terugvinden op de achterkant van je aanslagbiljet. In de praktijk zal dat aanslagbiljet bij de meesten onder ons in het voorjaar 2008 in de bus vallen.

In Affligem bedragen de opcentiemen 7 procent. Voor elke 1000 euro die je dus aan personenbelastingen betaalt, komt daar 70 euro bovenop voor de financiering van Affligem. Heb je dus 8000 euro betaald, dan had je aan de gemeente nog eens 560 euro moeten betalen.

Die 560 euro moet je nu dus niét betalen omdat het gemeentebestuur zijn huiswerk niet heeft gedaan. Dat zal ongetwijfeld pijn doen bij het bestuur, maar wie zijn poep verbrandt moet op de blaren zitten. Of om het concreter te stellen : wie zich laat betalen als professioneel schepen of burgemeester, moet daar dan ook naar werken en bereid zijn de gevolgen te dragen als er geblunderd is.
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=MN1IITPK&word=opcentiemen