vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

15/10/2007 - Verenigde oppositie roept de gemeenteraad bijeen

Bij de vorige gemeenteraad zijn àlle leden van de oppositie (Vlaams Belang, Leefbaar Affligem en VLD) weggegaan bij het begin van de zitting als teken van protest tegen de manier van werken bij de meerderheid en dan vooral tegen het gebrek aan respect bij de CD&V voor de leden van de gemeenteraad.
Toen we weggingen, beloofden we ook de gemeenteraad zélf opnieuw te zullen bijeenroepen. Bij deze hebben we dat gedaan en zal de gemeenteraad op ons initiatief samenkomen op dinsdag 23 oktober om 20u in de raadszaal. Dit is de agenda van de openbare zitting :

1. mededelingen en goedkeuring verslagen vorige 2 gemeenteraden
Het college wordt gelast beslissingen en besluiten van de gouverneur en minister sedert vorige gemeenteraad naar voor te brengen.
2. Voorstel om in de drie deelgemeenten bij wege van proefproject een installatie te plaatsen met zakjes voor de opvang van uitwerpselen van huisdieren.
Om de overlast die dierlijke uitwerpselen veroorzaken te verminderen, wenst de Open-Vld Fractie een voorstel te doen om bakjes met opvangzakjes te plaatsen in de drie deelgemeenten. Zodoende hebben eigenaars van dieren niet langer het excuus dat zij vergaten een zakje mee te nemen als hun “beestje” iets laat vallen.
3. Stand van zaken in het dossier van het tijdsregistratiesysteem.
Vraag aan het college toelichting te verstrekken in dit aanslepend dossier.
4. Voorstel tot het aannemen van een gemeentelijk reglement met betrekking tot de kerkhoven
Om de huidige kerkhoven te uniformiseren en te verfraaien, wordt voorgesteld de oude politieverordening te vervangen door een meer up to date versie, waar meteen alles in één besluit geregeld wordt.
5. Voorstel tot aanpassing van de afrit Affligem voor de voertuigen komende van Brussel (dit is het punt dat ik toevoegde aan de agenda)
Op het afrittencomplex van de snelweg te Affligem, is de verkeerssituatie recent aangepast door het plaatsen van verkeerslichten. Mede daardoor staat er op de afrit voor de wagens die uit Brussel komen, dikwijls een file aan te schuiven. Tijdens de spits is die file zolang dat hij tot op de snelweg zelf staat. Daardoor staan de wachtende auto's geregeld aan te schuiven op de pechstrook voor de afrit, een gevaarlijke situatie. De ontwerper van het plan had dat allicht voorzien heeft daarom al de pechstrook, die doorliep op de afrit zelf, al een stuk weggehaald en vervangen door een tweede rijstrook voor de auto's die afslaan richting Essene. Enige tekortkoming is dat de ontwerper niet voorzien heeft dat de file van aanschuivende wagens zo lang zou worden.
Daarom lijkt het me beter om bijvoorbeeld de pechstrook nog wat meer op te heffen en de 2e rijstrook op de afrit langer te maken. Een andere oplossing die het probleem aanpakt en het gevaar voor de aanschuivende automobilisten daardoor wegneemt, is natuurlijk ook goed.
6. Mondelinge vragen
Dit punt behoeft geen toelichting
 

15/10/2007 - In memoriam : Andrée De Jongh

Zaterdag 13 oktober 2007 overleed Andrée De Jongh, de legendarische verzetsstrijdster uit WO2. Ze werd 91 jaar.
De Jongh was 25 toen ze in 1941 een ontsnappingslijn oprichtte voor geallieerde piloten. Die lijn liep van Brussel door Frankrijk, over de Pyreneeën waarna de de piloten via het Britse consulaat in Madrid naar Gibraltar konden en vandaar tenslotte terug naar Londen. Ze werkte in den beginner samen met haar vader, schooldirecteur in Schaarbeek, en met een vriend, Arnold Deppé. Die was van opleiding radiotechnicus en had voor de oorlog tien jaar in het Zuid-Franse Bayonne gewoond.
Wegens haar snelheid - men legde de afstand tot in Spanje soms in twee of drie dagen af - kreeg de ontsnappingslijn de naam Komeet. Financiële hulp kwam uit Londen. Omdat De Jongh bang was dat ze niet serieus genomen zou worden als vrouw, communiceerde ze met Londen onder de codenaam 'Postman'. Ze gebruikte ook het pseudoniem 'Dédée'.
Haar werk en haar onstnappingslijn leverden haar in 1985 de Belgische titel van gravin op. Daarnaast stond ze ook in de VS en Groot Brittanië bekend als verzetsheld. Zo werd ze de inspiratiebron voor de succesvolle BBC reeks “Lifeline”. Die reeks was op zijn beurt dan weer de inspiratiebron voor de komische reeks ‘Allo ‘Allo.
In tegenstelling tot René uit 'Allo Allo', was Andrée echter wel succesvol: haar netwerk repatrieerde 704 piloten en 64 sluikreizigers.
De Jongh zou zelf een zware tol betalen, want in de winter van 1942-'43 liep het mis. De overtocht door de Pyreneeën was al een paar keer mislukt door het barslechte weer. Op 15 januari 1943 viel de Gestapo de boerderij binnen waar Dédée samen met een groepje medewerkers en onderduikers op beter weer zat te wachten. Op dat moment hadden al 118 mensen onder haar persoonlijke begeleiding veilig de oversteek gemaakt, onder wie tachtig piloten. En ook nadien zou het netwerk actief blijven. Tot het einde van de oorlog werkten ongeveer 2.000 mensen mee: Belgen, Fransen en Basken
De Jongh verbleef in verscheidene gevangenissen, voor ze op 1 augustus naar Duitsland gedeporteerd werd en in de concentratiekampen van Ravensbrück en Mauthausen belandde. Maar ze overleefde omdat de Gestapo weigerde om haar bekentenis, dat zij zelf het initiatief had genomen voor de ontsnappingslijn, te geloven. Haar vader was op 7juni 1943 door de Duitse bezetters aangehouden en opgesloten in Fresnes. Hij werd gefusilleerd op 28 maart 1944. Meer dan 800 leden van het netwerk Komeet werden gearresteerd en 216 van hen overleefden de oorlog niet.
De Jongh werd meermaals gehuldigd in het buitenland, onder meer in de VS en in Groot-Brittannië. Na de oorlog verhuisde ze naar Congo, en later naar Ethiopië, waar ze in een melaatsenziekenhuis ging werken. Ze was van opleiding verpleegster
http://www.cometline.org/