vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

09/10/2007 - T&T onder de gemeenteraad !

"Nog nooit gezien in de Affligemse politiek : de verenigde oppositiepartijen (Leefbaar Affligem, VLD en Vlaams Belang) verlieten de zitting aan het begin van de gemeenteraad. In bijzonder scherpe bewoording gaven fractieleiders Tim t' Kint (VB-LA)en Tim Herzeel (VLD) lucht aan de ergernis die heerst binnen oppositie én meerderheid over het stuitende gebrek aan respect van schepen Walter De Donder voor de gemeenteraadsleden. Daarmee dynamiteerden T&T de zitting van vandaag. Ze besloten hun betoog met de belofte de gemeenteraad zelf te zullen bijeenroepen, om zo te tonen dat er wel degelijk rekening dient gehouden te worden met de oppositiepartijen. "

Dit was mijn woordje vooraleer we de zitting verlieten :
" Toen onze nieuwe burgemeester bij zijn aantreden ons vertelde hoe deze nieuwe meerderheid een breuk zou betekenen met de vorige, onder meer doordat iedereen met respect zou behandeld worden en doordat iedereen de vruchten zou mogen plukken van zijn eigen werk, klonk ons dat als muziek in de oren.
Helaas hebben we sindsdien moeten vaststellen dat een lid van het schepencollege, tevens onze toekomstige burgemeester, zijn best doet te bewijzen dat die woorden minder waard waren dan het papier waarop ze geschreven waren.
Hoewel het onze democratische taak is als leden van de oppositie om kritische vragen te stellen bij het beleid en om verduidelijkingen te vragen bij beleidsdaden, kregen we van schepen De Donder telkens niet meer dan een sneer of een beledigend antwoord.
Tegenwoordig krijgen we zelfs geen goeiedag meer van hem. Verder presteert hij het om stellingen die de oppositie innam te verdraaien en ze zo naar voor te brengen in eigen publicaties én in gerichte brievencampagnes.
Nu begrijp ik dat wanneer je actief bent in de Affligemse politiek, je tegen een stootje moet kunnen. Hoewel we dus gehoopt hadden op een breuk met die oude trend, blijft het kennelijk belangrijker je opponenten te besmeuren, eerder dan met argumenten een beschaafde discours op te zetten. Het weze dan maar zo.
Mààr ... enige dagen geleden bleek dat zelfs de eerbied voor de gemeenteraad was verdwenen bij de schepen. Al maanden krijgen we te horen dat er nog geen beleidsplan voor cultuur is en plots verschijnt er , deus ex machina, het duurste project van deze legislatuur wat betreft cultuurbeleid.
Zonder de gemeenteraad daarin te kennen, zonder ons toe te laten hierover te debatteren, zelfs zonder eerst aan ons, de gekozen raadsleden van Affligem, iets te melden, ging heel dit dossier rechtstreeks naar de pers die dus als eerste wist dat er een nieuwe bibliotheek komt.
Begrijp me niet verkeerd : we zijn heel blij met deze bibliotheek. We zijn zelfs blij met de plaats waar ze gaat komen. Hoe kan dat ook anders : het is een uitvoering van ons verkiezingsprogramma. Niét van dat van CD&V, want daar staat niets in over de bouw van een bibliotheek. Vandaar allicht dat ook nogal wat leden van de partij van de schepen, net als zijn coalitiegenoten geschrokken zullen zijn van dit voldongen feit.
Op die manier heeft de schepen overduidelijk te kennen gegeven hoe hij dat ziet, een samenwerking over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Niet dus. Of wat hij denkt over respect voor de gemeenteraad. En respect voor de mensen die er in zitten.
Als de schepen denkt dat hij ons moet blijven beschouwen als een vervelend maar verplicht nummer, dan is dat zijn keuze en niet die van ons.
Wij willen nog altijd graag samenwerken met de meerderheid, zoals we dat constructief doen in de commissies en zoals we dat doen met eigenlijk alle andere leden van de meerderheid. Maar op dit moment is de maat zowat vol.
We gaan daarom het sterkst mogelijke signaal geven dat we als oppositieleden kunnen geven en zullen de zitting verlaten, in de hoop dat jullie het hier intern ook eens over hebben zodat we een nieuwe start kunnen nemen met respect voor iedereen. Tot volgende week !"
 

02/10/2007 - De nieuwe bibliotheek en een flinke fluim

De CD&V lost twee verkiezingsbeloftes in ! Halleluia ! De ene is dan wel een belofte van de campagne van 2000 waar ze wijselijk over zwegen in de campagne van 2006, maar toch (de heer is nu eenmaal meer verheugd over een verdwaald schaap dat terugkeert naar de kudde, nietwaar). De andere is er eentje van mij. Merci !

Alle scherts terzijde : Affligem heeft een bibliotheek die al 10 jaar (écht) dringend toe is aan een nieuw gebouw. In de oude bib liggen de boeken letterlijk van de grond tot de zoldering gestapeld. De CVP beloofde daar in 2000 werk van te maken. Hun verkiezingsslogan was toen "voor een nieuwe bibliotheek". Resultaat in 2006 : niets veranderd. Enigszins vervelend als je 6 jaar in de meerderheid hebt gezeten, en dus verdween de bouw van een nieuwe bib volledig uit hun verkiezingsprogramma van 2006. Niet bij mij : ik bleef een nieuwe bib eisen en meer bepaald eentje naast het gemeentehuis. Daar is parking én ligt het gebouw in het midden van de drie deelgemeentes.

Tot mijn jolijt kondigde schepen De Donder dit weekend met grote trots (en dat kan hij) de bouw van een nieuwe bib aan. Naast het gemeentehuis ! En gezien het geld waarover de meerderheid beschikt, zal ze er nog komen ook ! Eindelijk resultaat na jaren mee druk uitoefenen vanuit de oppositie. Vandaar opnieuw en heel gemeend : hoera, hoera !

Helaas, helaas ... er zit ook een flinke kras op de carrosserie
van mijn goed humeur bij 't vernemen van dit goede nieuws. Jarenlang werkten verschillende raadsleden in àlle partijen, al dan niet in stilte, aan de plannen van een nieuwe bib. Dat je als schepen van cultuur en toekomstig burgemeester niet eens de moeite neemt om een beleidsplan op te stellen wegens zogezegd geen tijd gehad in de afgelopen 10 maanden, da's erg. Maar dat je dé grootste investering voor cultuur én openbare werken voorstelt aan de pers zonder dat je daar je collega's in de gemeenteraad in kent, dat is zonder meer degoutant. Een grotere dédain voor je collega raadsleden, van wie je drommels goed weet dat ze dit project 100% zullen steunen, is mijns inziens niet mogelijk.

Dat belooft voor de komende jaren. Waarom zouden we nog naar de gemeenteraad gaan ? Anders dan huidig burgemeester Yvan T'Kint vertelde bij zijn aanstelling, lijkt deze legislatuur géén samenwerking van alle raadsleden te worden, maar een one-man-show van Walter De Donder en de partij die ter zijner eer en glorie moet plooien. Is dit respect voor de mensen ? Is dit respect voor de raadsleden ? Neen, dit is een belediging. De schepen spuwt doelbewust in onze richting. Twee hoera's dus voor de nieuwe bibliotheek. Geen drie. Daarvoor hangt er een flinke fluim teveel op het dossier.