vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

19/09/2007 - Rik & de Tamme Tijger

Affligem is nooit het theater geweest van vreselijke dierenmishandeling. Hooguit kreeg een koe eens een tik tegen haar derrière omdat ze niet snel genoeg de weide verliet én er is een geval bekend van een gans die haar poot bezeerde tijdens de jaarmarkt van 1998.

Het verbaasde me dan ook dat de nieuwe meerderheid met veel bombarie "het dierenwelzijn" als één van haar prioriteiten aankondigde. Er werd zelfs een schepen aangeduid die er zijn tijd én geld zou instoppen. En hoewel een paar zeveraars zoals uw dienaar er fijntjes op wezen dat er misschien zaken zijn die de aandacht van onze duurbetaalde schepenen meer verdienen, kwam er zelfs een beleidsplan voor dierenwelzijn. Een bloemlezing van wat daarin staat : Affligem zal onze al overbevraagde politie doen uitkijken naar zwerfkatten. Voorts zal de bevolking ontmoedigd worden (let op de vrijblijvende taal) terraria te houden en zal niemand nog wilde beesten zoals bijvoorbeeld (oh, leuk detail) een tijger in huis mogen houden. Verder staan in dit beleidsplan nog een paar leuke dingen te lezen, niet gespeend van ironie. Zo verklaart Affligem plechtig geen uitbreiding te zullen toestaan van pelsdierkwekerijen (we hebben er geen) en moet het vee voldoende eten krijgen in de winter (gelukkig wijst de schepen ons daarop - wie had dat gedacht, koeien eten ook in de winter !). Oh ja, en vuurwerkmakers moeten buren en boeren (sic) verwittigen en gepaste maatregelen nemen om dieren niet te verontrusten. En dat van de mannen die hun circus Affligem afsloten met een groots (allez, officeel klein en goedkoop) vuurwerk.

Dat heel dit beleid pure show is, enkel en alleen om in de gazetten mee te komen, werd pijnlijk duidelijk toen medio september een circus neerstreek in Affligem, voorzien van een dromedaris en een paar tijgers. Die dromedaris stond nergens in het beleidsplan, dus daar valt over te praten. Zou je gaan lopen als je er 's nachts eentje tegenkwam in een donker steegje ? Is het maw een wild dier en dus verboden in Affligem ? Of is het als lid van de schaap-achtigen eerder een dier dat onder het vee valt en waar vooral in de winter van gecontroleerd moet worden of het eten gekregen heeft ? Je merkt het, da's wat troebel.

Mààààààr ... er waren ook tijgers mee met het circus. Tamme tijgers volgens de circusdirecteur (de echte, niet Walter De Donder), maar volgens het beleidsplan letterlijk een wild beest dat twéé problemen oplevert. Het circus mag hier niet staan volgens het beleidsplan precies omdàt het tijgers meeheeft én volgens het beleidsplan mag je in Affligem überhaupt zo geen beest hebben.

En dus wat gebeurde er ? Verscheurende taferelen van tijgers en politie in gevechtsuitrusting ? Deurwaarders die dromedarissen in beslag namen ? Circuslieden die werden uitgewezen ? Niets daarvan.

De schepen van dierenwelzijn moest toegeven dat hij vergeten was zijn plan te laten opnemen in het politiereglement. Daardoor heeft het juridisch evenveel waarde als pakweg het etiket op een pot mayonaise en blijkt het beleid voor dierenwelzijn niet meer dan een lege doos.

Alles komt dus weer terecht op de schouders van de politie : enkel hun inzet bij het opsnorren van zwerfkatten en de controle op de aanwezigheid van voerder in de winter bij het locale vee kan de reputatie van mr Dierenwelzijn, Rik Verhavert, nog redden.
 

14/09/2007 - Isto Pensitaris, Dux Tonitrus ?

Op de gemeenteraad van 11 september stelde de meerderheid voor om alle Affligemse bedrijven die zonevreemd zijn (maw die bv in een woonzone gelegen zijn) met één BPA te regulariseren. Een heel belangrijke bemerking die ik daarbij had werd vlotjes onder de mat geveegd door de verantwoordelijke schepen Walter De Donder (of Dux Tonitrus voor de liefhebbers van een mondje Latijn) en dat met een wel heel straf argument.

Voor alle duidelijkheid : het leeuwendeel van de bedrijven die hiermee hun situatie geregulariseerd zien, zijn ter goeder trouw en tegen hun dossier heb ik dan ook niets in te brengen. Ik zou dit punt dan ook hebben goedgekeurd, ware het niet dat er een paar gemene addertjes onder het gras zitten. En daarom heb ik me onthouden op deze stemming.

Op deze lijst van te regulariseren bedrijven staan immers ook enige "slapende" en "wankele" bedrijven.

Met slapend bedoel ik dat de betrokken percelen wel eigendom zijn van een vennootschap, maar dat er ter plekke eigenlijk geen enkele activiteit meer doorgaat. De kans is hier groot dat van zodra de regularisering rond is, de eigenaar het perceel verkoopt omdat het nu veel meer waard is (immers niet meer zonevreemd maar volledig in regel) en er vervolgens een nieuw bedrijf wordt opgestart dat de reeds lang geleden teruggekeerde rust in de woonzone verstoort. Dat is niét naar de geest van de wet die regulariseringen mogelijk maakt. Nieuwe bedrijven moeten gewoon op een industrieterrein gaan zitten.

Wat de wankele bedrijven betreft, is de situatie gelijkaardig. Daar is wel degelijk nog wel een activiteit, maar de vraag is hoe lang nog. Die wankele bedrijven gaan immers gebukt onder torenhoge schulden, bouwovertredingen, boetes en overtredingen tegen wetten op bijvoobeeld milieuvergunningen. Die bedrijven staan maw op de rand van het faillisement. In dat geval is hun perceel enkel te verkopen als bouwgrond voor een woonhuis. Met deze regularisatie echter, is ook hun stuk grond plots veel meer waard. De kans is dan ook groot dat ook deze bedrijven snel zullen verkocht worden aan een nieuwe eigenaar die er een nieuw bedrijf zal opstarten.

In beide gevallen is het dus mogelijk dat een perceel in een woonzone plots weer een bruisend actief bedrijf gaat huisvesten. Immers, de activiteit van zo'n nieuw bedrijf kan volledig verschillen van het bedrijf dat nu geregulariseerd wordt.

Fictief voorbeeld 1 : Vennootschap A bestaat enkel nog op papier; de activiteiten, bijvoorbeeld het fabriceren van fietsen, zijn enige jaren terug gestopt omdat de eigenaar gewoon met pensioen is. Het terrein van de vennootschap is zonevreemd maar daar merken de omwonenden niets van. Er is immers geen activiteit meer. Na de regularisering kan de vennootschap A het terrein verkopen voor een hogere prijs dan voorheen aan vennootschap B die er een koekjesfabriek begint. Gevolg : Vennootschap A heeft flink wat geld verdiend; de omwonenden zien dagelijks vrachtwagens af en aan rijden en zitten 7 dagen op 7 in de geur van vers gebakken koekjes.

Fictief voorbeeld 2 : Vennootschap C maakt opgelegde haringen maar balanceert op de rand van het failliet, de eigenaars hebben onderling ruzie, er zijn schulden en mocht de inspectie voor hygiëne langskomen, mogen ze meteen de boeken toedoen. Als er niets gebeurt is dit bedrijf verdwenen binnen het jaar. Door deze regularisering echter, is hun perceel veel meer waard. Ze verkopen de hele boel en verhuizen. De nieuwe eigenaar start op datzelfde perceel een kleine productielijn voor drukinkten. De hele buurt ziet de rust verdwijnen door het af- en aanrijden van vrachtwagens én snuift sindsdien continu de stank van verse industriële inkt op.

Mijn verbazing was dan ook groot dat schepen De Donder eerst vertelde dat dit voorstel gebaseerd was “op het ruimtelijk structuurplan van Affligem, waarvan een eerste aanzet was gegeven onder consensus van de gemeenteraad.” Dat is manifest onwaar. Er is helemaal nog geen structuurplan en de aanzet is enkel goedgekeurd meerderheid tegen oppositie. Krap dus. Daarop een regularisering baseren is al straf.

Maar erger was zijn reactie op de voorbeelden die ik hierboven weergegeven heb. Hij reageerde doodleuk dat ik in feite gelijk had, maar dat hij niets wist van die bedrijven en het ook niet had nagekeken omdat het volgens hem niet relevant was. Het was niet zijn verantwoordelijkheid om de situatie van die bedrijven in overwegening te nemen alvorens ze te regulariseren. Hij is schepen van ruimtelijke ordening en wilde zich daarom enkel beperken tot de ruimtelijke ordening.

De mogelijke gevolgen daarvan, die ik hierboven heb aangehaald, legt hij - letterlijk schouderophalend - naast zich neer. Onvoorstelbare kortzichtigheid noem ik het en al helemaal zonder respect voor de omwonenden van deze bedrijven.

Een Romein zou 't hier op houden :
Isto Pensitaris, Dux Tonitrus ?

Of zoals we 't op Bleregem zeggen :
Worde gij dààr voor betaald, Walter De Donder ?
http://www.tim.vu/pers/41.JPG